Rodzina Rodzinie Garwolin

Formacja

Duchowość wspólnoty:

 • jest oparta na nauczaniu Jana Pawła II dotyczącym rodziny i wychowania chrześcijańskiego,
 • propaguje pedagogikę personalistyczną,
 • jest duchowością wspólnotową ludzi żyjących w związkach małżeńskich,
 • propaguje chrześcijański styl życia w świecie,
 • angażuje się w życie społeczne celem uzyskania większej swobody dla rozwoju rodzin w duchu chrześcijańskim.

W rozwoju duchowym pomagają nam:

 • Eucharystia,
 • wspólna adoracja i modlitwa,
 • stały spowiednik lub kierownictwo duchowe,
 • dni skupienia i rekolekcje,
 • pielgrzymki i wyjazdy wakacyjne,
 • spotkania wspólnotowe z modlitwą i dzieleniem,
 • warsztaty i kursy doskonalące,

Odwiedzin: 54882