Rodzina Rodzinie Garwolin

O nas


Stowarzyszenie Rodzina Rodzinie wywodzi się ze wspólnoty Rodzina Rodzinie zawiązanej jesienią 2004 roku przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 6 grudnia 2012 r.

Jesteśmy grupą rodzin katolickich pragnących nieustannie pogłębiać miłość i jedność małżeńską, więź z Bogiem, wspierać się nawzajem w rozwoju duchowym, a także w codzienności, w trudach wychowywania dzieci i przezwyciężania kryzysów. Na Patronów wybraliśmy Świętą Rodzinę oraz małżeństwo, które wspólnie beatyfikował Jan Paweł II - bł. Marię i Luigiego Quattrocchi.  Od początku naszym duchowym przewodnikiem i kapelanem Stowarzyszenia był ks. Mariusz Zaniewicz. Obecnie posługę kapelana pełni ks. Andrzej Danieluk. Nasza praca jest realizowana na kilku płaszczyznach, które szczegółowo określa Regulamin. Do najważniejszych należą:

  • codzienna modlitwa
  • dialog małżeński
  • rekolekcje i dni skupienia
  • warsztaty psychologiczne i pedagogiczne
  • spotkania i wyjazdy wspólnotowe
 

Stowarzyszenie skupia w chwili obecnej 31 rodzin, które spotykają się raz w miesią­cu w 6 grupach. Głównym celem spotkania jest wspólna modlitwa, dzielenie Słowem Bożym, omówienie wybranego tematu z nauczania Kościoła lub z zakresu psychologii - pedagogiki.

 

Trwanie we wspólnocie, a obecnie bycie członkiem Stowa­rzyszenia daje nam oparcie w dzisiejszym świecie, poczucie, że razem możemy zmieniać choć trochę otaczającą rzeczywistość dla dobra naszych dzieci, a także lepiej chronić je przed współczesnymi zagrożeniami. Przywracamy w rodzinach stare zwyczaje, tradycje (codzienne błogosławienie dzieci przez rodziców, świętowanie niedzieli, kalendarze i wieńce adwentowe), organizujemy akcje dobroczynne, pokazy filmów. Jesteśmy grupą przyjaciół różnych wiekiem, stażem małżeńskim i doświadcze­niami. W tym nasza siła i bogactwo.
 

Odwiedzin: 54882